Hva er Numicon?

Programmet Numicon – bra med matte er beregnet på barn i alderen 3 til 6 år.

Numicon er en didaktisk-matematisk sammensetning som utvikler tidlig matematiske ferdigheter hos barn. Den ble utviklet av eksperter fra University of Oxford, som er kjent over hele verden, og i 2015 ble den erklært som verdens beste matematiske pedagogiske metode (Education Resources Awards (ERA).

Læring foregår gjennom lek ved hjelp av Numicon-former, og barna lærer tallbegrepet, sammenhenger mellom tall, tallsammensetninger, grunnleggende regneoperasjoner og ulike matematiske mønstre.

En tidlig matematisk opplevelse

Siden matematikk er en naturvitenskap, bør det starte fra tidlig barndom å bli kjent med den. Den er svært viktig fordi den forklarer naturfenomenene rundt oss; med den måler vi tid, varigheten av natt og dag, årstidenes skifte … For at barn skal finne matematikk interessant, er det nødvendig å vekke og utvikle interesse for den. Derfor er et spill den beste måten å møte og sosialisere med matematikk, og Numicon er en fin måte å gjøre det på!

“Målet med matematikk er å permanent utvikle logisk tenkning fordi formler og detaljer blir glemt over tid, og evnen til å tenke logisk forblir med oss ​​gjennom hele livet.”

Hvem er Numicon for?

Programmet er beregnet på barn i alderen 3 til 6 år som ønsker å bli kjent med tallenes verden på en enkel og morsom måte.

Undervisningen holdes en gang i uken i 2 skoletimer.

Arbeidet utføres i mindre grupper – fra 6 til 8 deltakere.

Det gis individuell tilgang til hvert barn.

Opplegget er tilpasset barn med spesielle behov, etter avtale.

Flernivåtilnærming i arbeid - VAK-metoden

Gjennom Numicon-programmet bruker vi en flerlags tilnærming til læring, basert på VAK-metoden. Ved bevisst å veksle mellom ulike aktiviteter, leder vi barna til å lære gjennom ulike sanser.

Visuell (merke og gjenkjenne elementer etter farge).

Auditiv (lytte til lærerens instruksjoner – matematisk språk og svare på spørsmål – beskrive sammenhenger).

Kinestetisk (motoriske bevegelser og følelse av form – berøring, bevegelse i rommet – søke etter en gitt form).

Hvorfor er Numicon så vellykket i å jobbe med barn?

Takket være konseptet der prosessen med å lære og forstå matematiske begreper foregår gjennom berøring, bilder og lek, settes barn i stand til å forstå begrepet tall og grunnleggende regneoperasjoner på en enkel og morsom måte. Numicon tilbyr en rekke muligheter for lek og utforskning, og muliggjør:

 • arbeide på ulike kunnskapsnivåer
 • kompakte elementer som er enkle å bruke
 • inkludering av barn med redusert bevegelsesutvikling
 • team og individuelt arbeid
 • utvikling av visualiserings- og mental aritmetikksferdigheter uten bruk av hjelpemidler
 • kognitiv utvikling og aktivering av begge hjernehalvdelene
 • utvikling av grov- og finmotorikk

Hvilke elementer tas i bruk med Numicon-programmet?

 • tallbegrep
 • tallinjen
 • utregning utenat
 • danner matematiske mønstre
 • matematisk tenkning
 • grunnleggende beregning operasjoner
 • konseptet med titallsystemet
 • rask beregnings teknikk
 • geometriske transformasjoner

Takket være Numicon mestrer barn grunnleggende matematiske begreper raskere og mer effektivt. Fordelene er synlige ikke bare hos elever som nettopp har begynt på skolen, men også hos eldre elever som går på høyere trinn i grunnskolen.

Utdanningsprogrammer:

 1. NUMICON – 3-5 år
 2. MENTAL ARITMETIKK – 4-12 år

Kontakt oss, avtal en gratis leksjon og se selv kvaliteten på tjenestene våre!

NET PLATTFORMEN