Online påmelding

  Hva er Numicon?

  Programmet Numicon – bra med matte er beregnet på barn i alderen 3 til 6 år.

  Numicon er en didaktisk-matematisk sammensetning som utvikler tidlig matematiske ferdigheter hos barn. Den ble utviklet av eksperter fra University of Oxford, som er kjent over hele verden, og i 2015 ble den erklært som verdens beste matematiske pedagogiske metode (Education Resources Awards (ERA).

  Læring foregår gjennom lek ved hjelp av Numicon-former, og barna lærer tallbegrepet, sammenhenger mellom tall, tallsammensetninger, grunnleggende regneoperasjoner og ulike matematiske mønstre.

  En tidlig matematisk opplevelse

  Siden matematikk er en naturvitenskap, bør det starte fra tidlig barndom å bli kjent med den. Den er svært viktig fordi den forklarer naturfenomenene rundt oss; med den måler vi tid, varigheten av natt og dag, årstidenes skifte … For at barn skal finne matematikk interessant, er det nødvendig å vekke og utvikle interesse for den. Derfor er et spill den beste måten å møte og sosialisere med matematikk, og Numicon er en fin måte å gjøre det på!

  “Målet med matematikk er å permanent utvikle logisk tenkning fordi formler og detaljer blir glemt over tid, og evnen til å tenke logisk forblir med oss ​​gjennom hele livet.”

  Hvem er Numicon for?

  Programmet er beregnet på barn i alderen 3 til 6 år som ønsker å bli kjent med tallenes verden på en enkel og morsom måte.

  Undervisningen holdes en gang i uken i 2 skoletimer.

  Arbeidet utføres i mindre grupper – fra 6 til 8 deltakere.

  Det gis individuell tilgang til hvert barn.

  Opplegget er tilpasset barn med spesielle behov, etter avtale.

  Flernivåtilnærming i arbeid - VAK-metoden

  Gjennom Numicon-programmet bruker vi en flerlags tilnærming til læring, basert på VAK-metoden. Ved bevisst å veksle mellom ulike aktiviteter, leder vi barna til å lære gjennom ulike sanser.

  Visuell (merke og gjenkjenne elementer etter farge).

  Auditiv (lytte til lærerens instruksjoner – matematisk språk og svare på spørsmål – beskrive sammenhenger).

  Kinestetisk (motoriske bevegelser og følelse av form – berøring, bevegelse i rommet – søke etter en gitt form).

  NET PLATTFORMEN